Litt om oss

Eierne bak PREBYGG Norge AS er sterke aktører i den norske byggebransjen med over 40 års erfaring. Gjennom PREBYGG Norge AS tilbyr vi et komplett konsept som tar hånd om alt, fra idéstadiet til ferdig bygg for de fleste typer fjøs og landbruksbygg.

 

Konseptet innbefatter prosjektering, byggesak, elementproduksjon, transport og logistikk, byggevarelevering, betongarbeid, bygging og montering. I tillegg leverer vi komplette tjenester innenfor påbygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse.

 

PREBYGG Norge AS leverer bygg i forskjellige typer materialer; hovedsakelig i tre, stål og betong. Byggene leveres isolerte eller uisolerte, alt etter behov og bruksområde.

 

Vi tar gjerne et uforbindtlig møte hos deg og hører om dine ideer og planer. Vi kan gi deg gode råd om byggeprosess og hva som kan være den mest økonomiske og byggtekniske løsningen.

 

Allerede på idé og skissestadiet kan vi være en nyttig samtale- og samarbeidspartner, og sammen med deg legge et grunnlag for et funksjonelt og økonomisk bærekraftig prosjekt. Vår erfaring fra tilsvarende bygg kan spare deg for mange problemer, og være med på å tilføre bygget kvalitet og god totaløkonomi.

 

Når du har tatt en bestemmelse på hvordan bygget skal være i forhold til størrelse, utforming og funksjoner, kan vi utarbeide en enkel skissetegning og et prisestimat. Du har da et bedre grunnlag for å vurdere om du ønsker å gå videre med byggeprosjektet ditt.